անհաս

անհաս

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,1 17,19 21,9 22,20
l'inaccessible essence

freq: 4

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,21 24,15
inaccessible

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՀԱՍ — (ի, ից.) NBH 1 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁνέφικτος inaccessus, non assequendus Յոր չէ մարթ հասանել. անմատոյց. եւ անհնար ʼի ձեռս բերել կամ ստանալ. որուն որ հասնիլ չըլլար. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ( ʼի բառէս բաւ. հասումն, հուն, չափ). ἅπειρος, ἁπέραντος infinitus, termino carens, ἅμετρος immensus եւն. *Անհուն. անանցանելի. անհաս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c Տ. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Բ նշ. ἁκατάληπτος *Մշտնջենաւորի եւ անհասական աստուածեղէնն ծննդեան Որդւոյ Աստուծոյ. Աթ. ՟Ը: *Տեսանել անհասական հրաշակերտս: Անհասական պայմանաւ: Զբարձրագոյնսն եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c Տ. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Ա նշ. ἁνέφικτος, ἅληπτος quo perveniri nequit, non assequandus *Զանհասանելին ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. τὸ ἁκατάληπτον, τὸ ἅληπτον capi non posse Անհաս կամ անհասանելի գոլն ʼի մտաց. անպարագրութիւն. անքննելի եւ անըմբռնելի լինելն. *Զանփոփոխութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՏԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c գ. διανόησις, διάνοια, ὐπόνοια , ἑνθύμημα, ἕννοια, λογισμός cogitatio, ratiocinatio, consideratio, consilium, intellectus, sensus φρόνησις prudentia .… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՍՏԵՂԾ — (ի.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Ստեղծօղ բոլորից. ամմէնուն եւ ամմէն բանի ստեղծօղ. ... *Որպէս ողորմած եւ ամենաստեղծ՝ ստացի՛ր վերստին: Կապանք ամենաստեղծին զիս արձակեսցէ: Կեցուցիչ կամաց ամենաստեղծիդ. Նար. ՟Ծ՟Ե: *Առաջի անհաս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՓՈՓԵՄ — (եցի.) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ԱՄՓՈՓԵՄ կամ ԱՆՓՈՓԵՄ. συνάγω, ἑπισυνάγω , συστέλλω, περιστέλλω, παραλαμβάνω, κομίζω congrego, colligo, contraho, assumo, apporto, circumtego Ժողովել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՒԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: 8c մ. Անհաս եւ անհպելի օրինակաւ. *Նա անբաւաբար անըմբռնելի է. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ — (ի, ից.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԱԿԱՆ. Անբաւ. անհուն. անբաւելի. անբովանդակելի. ἅπειρος *Այսոցիկ անբովանդակիցս ամենեցունց, եւ չարաց՝ սկիզբն եւ վախճան եղիցի բարին. Դիոն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.